top of page
LaptopGreen.png

ניהול עידכונים

לכל תוכנה יש עדכונים, כי התגלו בה כשלים, כי המפתחים משפרים את הקוד או לפעמים כי התגלו פגיעויות אבטחת מידע חדשות.

שמירה של סביבת עבודה מעודכנת מונעת הרבה חשיפות.

במערכות הפעלה ואפליקציות זה יכול לעשות את ההבדל בין מערכת מוגנת למערכת חשופה.

במערכות הגנה (לדוגמה אנטי וירוס) – העדכונים מכילים את רשימת הנוזקות העדכנית, ולכן מערכת שאינה מעודכנת למעשה לא מגנה עלינו מפני הסכנה.

ניתן וכדאי לעדכן את המערכות בכל אימת שיוצא עדכון משמעותי – כשמערכת ההפעלה מצביעה כי יש עדכון – אל תדחו למחר, תעדכנו את המערכת מיידית.

מומלץ לשים תזכורת אחת לחודש לוודא שכלל המערכות והאפליקציות מעודכנות.

 

bottom of page