top of page
LaptopGreen.png

ניהול גיבויים

הרבה אנשים נוטים לבלבל בין גיבוי מידע, שמטרתו הוא שמירה של עותק של המידע שיאפשר גישה למידע אם תהיה פגיעה בעותק הראשי, לבין סנכרון מידע. בסנכרון מידע המטרה היא לאפשר גישה לאותו המידע משלל מכשירים, כך שכל שינוי במידע יישמר מידית ויהיה נגיש לכל מי שנדרש להשתמש במידע.

בכל מקרה מומלץ תמיד להחזיק התקן אחסון חיצוני ולגבות מידי פעם את כל המידע במחשב להתקן.
העלות נכון לספטמבר 2020 של התקן אחסון בן 1TB היא כ-220 ₪. השקעה קטנה בשביל שקט נפשי גדול.

קו מפריד
final book illustrations-52.jpg
bottom of page