top of page
LaptopGreen.png

הזדהות חזקה

Multi Factor Authentication

כפי שנכתב בספר, שימוש בהזדהות חזקה, הידועה גם כ"אימות דו שלבי" (2FA)  מאפשרת הוספת שכבת הגנה נוספת לחשבונות הרגישים שלכם.

הזדהות חזקה היא כזו הכוללת לפחות שני רכיבים מהרכיבים הבאים: 

# משהו שידוע לי (סיסמה)

# משהו שיש לי (אמצעי זיהוי פיזי – Token, אפליקציית הזדהות בנייד, קוד שנשלח במסרון וכיו"ב)

# משהו שהוא אני (זיהוי ביומטרי)

מומלץ להגדיר הזדהות חזקה על כל החשבונות הרגישים שלנו כמו:

חשבון הדואר האלקטרוני, חשבון ה-Facebook, חשבון ה-WhatsApp, חשבון ה-Instagram וכיו"ב.

 
הנה כמה מדריכים קצרים להגדרת אימות דו-שלבי עבור שירותים נפוצים:
GOOGLE
OFFICE 365
Facebook
WhatsApp
Instagram
bottom of page