פעם, המידע שלנו היה מאוחסן בכמה קלסרים מאובקים אי שם בארכיונים של חברות הביטוח, קופות החולים והבנקים.
עם השנים המידע עלה לשרתי ענק ומספר מחשבים.
אולם כיום המידע שלנו נמצא בכל מקום - בטלפונים ניידים, בטאבלטים, בשעונים חכמים ואי שם בענן. 
 
כל מסמך שאנחנו כותבים מסתובב לו באין-ספור עותקים על גבי אין-ספור שרתים ברחבי העולם. 
מישהו הזיז את המידע שלנו, ואנחנו צריכים לזוז עם השינוי.
Concrete

We are all exposed to online scams, attacks and harassment.

The good news: We can definitely defend ourselves,

And this does not require expertise but awareness, that is the essence of the book.

But in every good there is a bad - hackers and scammers exploit the network to their advantage:

We spread viruses and heresies, steal personal and credit card information and use scams based on our basic emotions, which can cause us to succumb to them.

The good news is that you don't have to be a great cyber expert to be safe online.

After nearly twenty years in the world of information and cyber security.

As a professional I have developed a set of tools and habits that I use in my day to day life to protect myself, my children and my business.

I want to share these tools with you, because network safety is a matter of awareness and skill.

כריכת ספר סופי.jpeg

© 2020 by May Brooks Kempler